Dr. Marrongelle’s Protokoll för Vätskeåterhämtning

Jeffrey L. Marrongelle är doktor i kiropraktik och certifierad klinisk dietist. Han har praktiserat homotoxikologi och näringshållning på sin praktik i 30 år. Dr. Marrongelle har framgångsrikt integrerat de senaste teknologierna inom; näring, växtbaserade dräneringsmetoder och komplex homeopati med strukturerade metoder, för att hjälpa sina patienter med ett brett spektrum av åkommor.

Dr Marrongelle är examinerad och var medlem i Förvaltningsrådet för Capital University of Integrative Medicine (CUIM) i Washington, D.C., och har slutfört doktorsexamen i Integrativ Medicine Degree.

Dr. Marrongelle’s Protokoll för Vätskeåterhämtning

Introduktion:

Kronisk vätskebrist är en mycket större orsak till hälsoproblem i samhället än vad som allmänt erkänns. Faktum är att många symtom på kronisk vätskebrist behandlas som sjukdomar i sig; medan vätskebristaspekten som är i verkan inte känns igen eller åtgärdas.

Den genomsnittliga vuxne förlorar cirka tio glas vatten per dag genom kroppens avfallshanteringssystem: urinering, tarmrörelser, svettning och så vidare. Allt detta vatten måste bytas ut för att människokroppen ska fungera ordentligt. Misslyckande i att leverera detta vatten resulterar i en “bevarandereaktion” i kroppen.

Vad menar vi med det här?

För att uppnå och behålla en god hälsa kräver kroppen ett dagligt intag av vätskor och näring. När dessa saknas börjar kroppen “prioritera” leveransen av näringsämnen eller vätskor till sina mest väsentliga system och börjar med det viktigaste. Det saktar in eller stoppar kroppens utsöndringssystem och försöker “återvinna” de vätskor den har. Resultatet är en långsam uppbyggnad av metaboliskt avfall (utsöndring av celler som verkar som toxiner) i kroppen, orsakad av avsaknad av lämplig “avfallshantering” – som är helt vätskedriven och beroende av konstant påfyllning av rent vatten till kroppen.

Som exempel är här några av de många vanliga symtom som kan uppstå vid vätskebrist, men som ofta inte behandlas som uttorkning/vätskebrist:

Trötthet, förstoppning, högt blodtryck, högt kolesterol, sur alkalisk obalans, matsmältningsstörningar, astma och allergier, viktökning, hudsjukdomar, ledsmärtor eller stelhet, blås- eller njurproblem och förtidig åldrande.

Vilka som helst av dessa symtom kan säkert ha andra orsaker, men vi borde vara noggranna med att först utesluta den mest uppenbara sannolika orsaken.

Detta kan åstadkommas genom vätskeåterhämtningsbehandling.

Det är häpnadsväckande att se hur många symtom som kommer att lindras, eller till och med helt försvinna, inom bara några dagar efter att protokollet för vätskeåterhämtning följs.

Även om symtomen inte lindras väsentligt, finns det naturligtvis många andra alternativ.

Men det enkla faktum kvarstår, att du med säkerhet kommer att få en mycket bättre vätskebalans och ett förbättrat metaboliskt tillstånd. Det finns inget som hindrar dig från att ta andra näringsmässiga förbättringssteg under tiden du följer behandlingen. Men med denna behandling har man åtminstone reparerat kroppens primära leveransmekanism: Vätskor – där all annan näring vilar.

En studie publicerad av Oxford Academic Nutrition Reviews, med titeln Vatten, Vätskeåterhämtning och Hälsa, fastställde att fysisk och mental prestation börjar försämras vid endast två procents vätskebrist. Som en bra jämförelse, för att illustrera betydelsen av detta, kommer en idrottare att förlora mellan sex till tio procent vätska under atletisk prestation. Detta ligger långt över tröskeln på två procent vilken är början till försämring av mental och fysisk funktion – där av fokus på vätskeintag under träning.

En stor del av befolkningen lider av en kronisk låg nivå av vätskebrist. Således är det första kravet ett förebyggande kosthållningssteg: att få personen tillbaka till optimal vätskebalans så att näringsbrister senare kan återhämtas och terapi får effekt.

Ett av de stora problemen med vätskebrist är ens vanemönster – och det faktum att en uttorkad person inte längre känner att han är törstig. Man måste omskola kroppen för att be om vatten istället för snacks. Detta görs genom att man dricker små mängder vatten ofta, på heltimmen, varje timme. Inom tre till fem dagar kommer det att helt förändra hur du känner dig. Det kommer också att omskola kroppen till att känna igen när den är törstig – och kommer att lägga grunden för återhämtning av nästan alla åkommor.

Det kan inte betonas tillräckligt att vätskeåterhämtning uppnås med små frekventa doser. Att dricka stora mängder vatten på en gång kommer inte att återställa din vätskebalans. Det kommer helt enkelt att spola vattnet genom kroppen. Lösningen på långvarig kronisk vätskebrist uppnås genom små frekventa doser över en period av flera dagar. Det är på detta sätt du får igång ditt inre system igen.

Det är denna förebyggande kosthållningsfas som saknas i de flesta dieter.

Så här får du din kropp att fungera bra, genom att använda näring, rensa avfall och producera energi – med den extra bonusen av ökad mental vakenhet och tydligare tänkande.

Den exakta behandlingen är som följer:

  1. Blanda en hel flaska Double Helix Water i 4,5 liter destillerat- eller omvandlat osmosvatten.
  2. Drick ett glas med 1 dl av det här vattnet varje timme under vakna timmar. Nyckeln här är att dricka små kvantiteter jämnt åtskilda.
  3. Blanda den andra flaskan med Double Helix Water i 4,5 liter destillerat- eller omvandlat osmosvatten och fortsätt att dricka ett glas med 1 dl varje timme. Fortsätt tills den andra flaskan är slut.
  4. När ovanstående steg är klara är du redo att gå vidare till en underhållsdos: tre till fem droppar Double Helix Water i ett glas vatten, två gånger om dagen.

Betydelsen av det regelbundna intaget av små kvantiteter kan inte betonas tillräckligt. Detta måste göras under en period av några dagar för att omskola din kropp att be om vatten och säga till att du är törstig. Ställ en timer som ringer en gång i timmen om det behövs. Vanligtvis är det enklaste sättet att göra detta genom att ställa en timer eller använda en mobiltelefon som ger påminnelser. När detta första steg är gjort kommer du att upptäcka att du automatiskt vill ha vatten när du är törstig och då behöver du inte längre klockan.

När den förebyggande behandlingen är avslutad kommer dina inre system nu att ha förutsättningar att hantera alla andra näringsbehov eller behandlingar som krävs för ett givet tillstånd. Vitaminer, mineraler, proteiner och andra växtbaserade eller homeopatiska läkemedel kan nu distribueras snabbt genom dina inre system och kan komma dit de behövs. Toxinuppbyggnad och avfallsmaterial i kroppen kommer att utsöndras effektivt. Du kommer att ha övervunnit den första stora barriären mot god hälsa.

© Upphovsrätt 2017 av Jeffrey Marrongelle. Alla rättigheter förbehållna.
BioEnergiMed Metabolic Institute,
1629 Long Run Rd, Schuylkill Haven, PA 17972
bioenergydoc.com

Här skaffar du dig startpaketet för vätskeåterhämtnings programmet!